طلاق از طرف مرد

مرد در قانون کشور ما می‌تواند هر زمان که بخواهد زن را طلاق دهد. (ماده 1133 قانون مدنی) برای استفاده از این اختیار شوهر باید از دادگاه خانواده گواهی عدم امکان سازش بگیرد.

روند درخواست طلاق از طرف مرد

روند درخواست طلاق از طرف مرد یا به عبارت صحیح قانونی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب زوج به این صورت است که:

مرد برای طلاق دادن زن خود ابتدا باید به نزدیک‌ترین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. مرد دادخواستی با عنوان تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح می‌کند. در قانون ما مرد برای طلاق دادن زن خود نیاز به آوردن دلیل ندارد. هزینه ثبت درخواست طلاق از طرف مرد (تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج) حدوداً 200 هزار تومان می‌باشد.
مرد پس از ثبت دادخواست تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب زوج در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید منتظر پیامک ارجاع پرونده از سوی قوه قضاییه با پیش‌شماره باشند.

شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده طلاق به درخواست مرد به همراه شماره پرونده برای فرد ارسال می‌شود.

بعد از پیامک تعیین شعبه رسیدگی‌کننده منشی دادگاه ابلاغیه تعیین وقت جلسه رسیدگی را در سامانه ثنا شما قرار می‌دهد.

در اولین جلسه رسیدگی به درخواست طلاق از جانب مرد (تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج) دادگاه ابتدا قرار ارجاع به داوری صادر می‌کند.

روند درخواست طلاق از طرف مرد

تعیین داور در دادگاه طلاق از طرف مرد

مرد و زن اگر قادر به معرفی داور از سوی بستگان و آشنایان خود باشند که داور انتخابی از سوی خود زن و مرد با کارت ملی به شعبه رسیدگی‌کننده به درخواست طلاق از جانب مرد مراجعه و ضمن معرفی خود به‌عنوان داور نظریه داوری خود را طی لایحه اعلام می‌کند. اگر مرد یا زن قادر به معرفی داور نباشند از دادگاه می‌خواهند که برایشان داور تعیین کنند.

دادگاه نیز از بین اعضای واحد داوری مستقر در دادگاه یک داور را تعیین می‌کند زن و مرد در این‌گونه موارد هزینه داوری را در بانک ملی پرداخت‌نموده و فیش آن را به دفتر دادگاه می‌دهند. هزینه داور تعیین‌شده از طرف دادگاه در سال 1400 بین 60 الی 100 تومان برای هریک از زوجین می‌باشد.

نکات طلاق در دادگاه طلاق از طرف مرد

1. در درخواست طلاق از طرف مرد یا به عبارت صحیح تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج هرگاه زن داور تعیین نکند مرد از دادگاه می‌خواهد برای زن داور تعیین کند بدیهی که مرد باید هزینه داوری زوجه را بپردازد.
در طلاق از جانب مرد گفتیم مرد نیاز به دلیل ندارد ولی در مقابل هرگاه مرد درخواست طلاق کند، باید کلیه حق‌وحقوق زن اعم از مهریه نفقه اجرت المثل و نصف اموالی که در طی زندگی مشترک به دست آورده است به زن بپردازد.

2. مطابق با تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چون اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی (نصف اموال) هر دو از حقوق مالی نشاءت گرفته از عقد نکاح هستند، زن تنها حق مطالبه یکی از آن‌ها دو اجرت المثل یا نصف اموال را دارد.
به عبارتی زن نمی‌تواند هم اجرت المثل را بخواهد هم نصف اموال مرد که پس از ازدواج با زن به دست آورده است.

نکات طلاق در دادگاه طلاق از طرف مرد

رأی دادگاه در پرونده طلاق به درخواست مرد

بعدازاینکه داوران انتخاب‌شده از سوی زن و مرد یا داوران تعیینی از سوی دادگاه نظر خود را دادند معمولاً دادگاه رأی خود را صادر می‌کند. در رأیی که دادگاه در پرونده طلاق از طرف مرد (تقاضای صدور گواهی عدم مکان سازش از سوی زوج) صادر می‌کند، باید نسبت به کلیه حقوق مالی زن اعم از مهریه نفقه اجرت المثل جهیزیه و درصورتی‌که زن و مرد فرزند مشترک نابالغ (دختر زیر 9 سال و پسر زیر 15 سال تمام) داشته باشد در مورد حضانت نفقه ملاقات فرزند مشترک تعیین تکلیف شود.

مراحل درخواست طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد مانند درخواست طلاق از طرف زن دارای 3 مرحله بدوی تجدیدنظر فرجام می‌باشد. در طلاق از طرف مرد اگر زن راضی به طلاق نباشد، روند طلاق طولانی‌تر می‌شود ولی مخالفت زن با طلاق از طرف مرد درنتیجه طلاق تأثیری ندارد. فقط زن با اعتراض‌هایی که به رأی در قالب تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی میزند باعث می‌شود مرد دیرتر بتواند طلاق را در دفترخانه به ثبت برساند.
گفتیم که مرد برای اینکه از اختیاری که قانون به او داده است استفاده کند و بتواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق دهد باید از دادگاه خانواده صالح به رسیدگی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند.

حال مرد درخواست طلاق یا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح کرد و دادگاه بدوی (ابتدایی) گواهی عدم امکان سازش را مطرح کرد حال یا زن به رأی طلاق اعتراض می‌کند یا نمی‌کند اگر زن به رأی گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج اعتراض نکند، رأی قطعی شده و مرد ظرف 3 ماه از تاریخ قطعیت رأی فرصت دارد تا طلاق خود را در دفترخانه ثبت کند.

اگر زن به رأی طلاق مرد اعتراض و تجدیدنظرخواهی کند، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان می‌رود و درصورتی‌که رأی تجدیدنظر هم موافق با خواسته زن نباشد، زن باز نیز می‌تواند به رأی دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و فرجام‌خواهی کرده و پرونده طلاق از طرف مردبه دیوان عالی کشور می‌رود. درصورتی‌که رأی طلاق از جانب مرد در دیوان عالی کشور ابرام (استوار) شد مرد پس‌ازاین مرحله می‌تواند با رعایت شرایط قانونی طلاق خود را در دفترخانه به ثبت برساند.

*پس اعتراض و مخالفت زن تنها در مدت‌زمان طلاق تأثیر می‌گذارد نه در خود طلاق

مراحل درخواست طلاق از طرف مرد

طلاقی که از جانب مرد مطرح می‌شود چه نوع طلاقی است؟

اگر زن باکره (دوشیزه) یا یائسه نباشد طلاقی که درخواست دهنده آن مرد باشد رجعی است. یعنی مرد در مدت عده (ظرف سه ماه از ثبت طلاق رجعی) می‌تواند طلاق را بهم بزند و به زن رجوع کند بدیهی است که مهریه درج‌شده در عقد سابق برقرار می‌شود.
اگر مرد درخواست طلاق دهد و زن باکره یا یائسه باشد، نوع طلاق به این است برای مرد امکان رجوع به زن نیست. درواقع زن یائسه و باکره عده طلاق ندارد تا مرد بتواند در زمان عده رجوع کند.

درصورتی‌که مرد درخواست طلاق دهد و دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کند دادگاه رسیدگی‌کننده به درخواست طلاق از جانب مرد در رأی خود حکم به پرداخت کل مهریه و سایر حقوق مالی زن اعم از اجرت المثل نفقه در صورت تمکین نصف دارایی در صورت امضا عقدنامه توسط مرد… می‌دهد. مگر اینکه مرد بخشی از مهریه یا کل مهریه و سایر حقوق مالی زن را قبلاً پرداخت کرده باشد.

گفتیم ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زن می‌باشد. حال دادگاه در پرونده طلاق از طرف مرد حکم به پرداخت مهریه عندالمطالبه به‌صورت یکجا می‌دهد اگر مرد توان پرداخت مهریه به‌صورت یکجا را نداشته باشد (که غالباً هم همین‌طور است)
دو فرض مطرح است:

1- اگر قبلاً زن تقاضای مهریه از مرد کرده باشد و مرد درخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه کرده باشد و دادگاه رأی به قبول اعسار و تقسیط مهریه داده باشد و مرد در حال پرداخت منظم اقساط مهریه باشد مرد می‌تواند طلاق را ثبت نماید.

2- اگر قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست مرد مهریه تقسیط نشده باشد مرد پس‌ازاینکه رأی دادگاه قطعی شد تقاضای اعسار از پرداخت مهریه به‌صورت یکجا به دادگاه صادرکننده رأی می‌دهد دادگاه اگر با اظهارات مرد و شاهدین که حکایت از ناتوانی مرد از پرداخت یکجای مهریه است قانع شد اعسار مرد را قبول می‌کند مهریه با توجه به درامد و تمکن مرد تقسیط می‌شود. البته ناگفته نماند رأی اعسار از پرداخت یکجای مهریه قابل تجدیدنظر می‌باشد.

3_ در درخواست طلاق از طرف مرد کل حق‌وحقوق زن یا باید پرداخته شود یا نسبت به کلیه حق‌وحقوق زن تعیین تکلیف شود که یکی از آن‌ها اجرت المثل ایام زوجیت است؛ که دادگاه برای تعیین اجرت المثل کارشناس تعیین می‌کند و مقدار اجرت المثل را به ازای هر سال زندگی مشترک زوجین در رأی طلاق به درخواست مرد (گواهی عدم امکان سازش) قید می‌کند. مگر اینکه زن قبلاً و به‌صورت جداگانه مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی داده باشد.

بارها آقایان از ما سؤال می‌کنند همسرمان رابطه نامشروع دارد یا از ما تمکین نمی‌کند باز هم باید مهریه‌اش را بدهیم؟
بله مهریه دین است و درهرصورت باید پرداخت شود.

زن اگر بدون دلیل قانونی از مرد تمکین نکند فقط در پرداخت نفقه تأثیرگذار است نه مهریه

اگر مرد درخواست طلاق دهد و مهریه درج‌شده در سند ازدواج عندالاستطاعه باشد تکلیف چیست؟

درصورتی‌که مهریه عندالاستطاعه باشد زن باید اثبات کند که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد تا مرد مکلف به پرداخت مهریه شود. شما با اخذ وکیل در پرونده طلاق از طرف مرد دیگر لازم نیست در دادگاه حاضر شوید و تمام اقدامات در پرونده طلاق از جانب مرد از سوی وکلای مجرب خانه وکیل انجام خواهد شد.